KALENDÁR PODUJATÍ :


16.2.2018 o 19.00
Koncert Martina Chrobáka a Jany Šteflíčkovej
Vstupné: 5.- EUR

 

 

24.4.2018 o 19.00

Pohybová komédia Pavla Seriša AUTOR

Vstupné: 7.- /5.- EUR