KALENDÁR PODUJATÍ :


9.4.2018 o 18.30

Všetci ste v mojom srdci prítomní

 

 

19.4.2018 o 18.00

Generácia Nula

 

 

24.4.2018 o 19.00

Pohybová komédia Pavla Seriša AUTOR

Vstupné: 7.- /5.- EUR

 
 

 

30.4.2018 o 19.00

Koncert Slávky Tkáčovej

Vstupné: 5.- EUR